Za poskytnuté právní služby bude účtována následující odměna:

 

  • smluvní odměna, kterou lze sjednat úkonově, časově či v závislosti na hodnotě úspěchu
  • mimosmluvní odměna dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, a to jestliže nebude odměna sjednána
  • soudem stanovená odměna dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, a to v případě zastupování v soudním řízení, jestliže tak bude sjednáno, přičemž tato odměna bude hrazena neúspěšnou protistranou

 

K odměně je třeba připočítat hotové výdaje, které bylo nezbytné vynaložit na vyřízení věci klienta.