Jsem schopna velmi rychle reagovat na požadavky klienta.

 

Své vzdělání jsem získala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor právo a právní věda.

 

Zkušenosti jsem pak získávala již v průběhu studia jako právní asistentka v Advokátní kanceláři Jansta, Kostka spol. s r.o., kde jsem následně nastoupila po ukončení studia jako advokátní koncipientka. Zde jsem se specializovala na oblast vymáhání pohledávek.

 

Následně jsem působila dva roky v pražské advokátní kanceláři Mgr. Romana Hanuse, advokáta, kde jsem se zaměřila zejména na korporátní právo, smluvní agendu, vymáhání pohledávek a insolvence.

 

V závěru své koncipientské praxe jsem působila téměř dva roky v pražské advokátní kanceláři Mgr. Ivy Frömlové, kde bylo mou specializací insolvenční právo, rodinné právo, vymáhání pohledávek, pracovní právo a jiné oblasti občanského i obchodního práva. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat.