Mé schopnosti a zkušenosti mi umožňují poskytovat komplexní poradenství ve všech otázkách práva, se zvláštním zaměřením na právní oblasti důležité pro podnikatelské subjekty.

 

Specializace

Poskytuji právní služby jak při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích včetně uplatňování před soudy obecnými, rozhodčími, jakožto i před soudem Ústavním. Podle  okolností případu zastupuji klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

 

Poskytované právní služby

Vybavení mé advokátní kanceláře umožňuje zajistit veškeré služby potřebné k řádnému výkonu advokátní praxe na špičkové úrovni.

 

Návrh na povolení oddlužení

Jsem schopna vypracovat návrh na povolení oddlužení jak jednotlivcům, tak manželům.