Specializace

Úzce spolupracuji s různými odborníky. Má advokátní kancelář využívá i svých zkušeností z činnosti zaměřené na vyjednávání sporných otázek (jak ve fázi smluvní, tak při pokusech o smírné řešení sporů s cílem předejít řešení věci soudní cestou). Vždy tak pečlivě a zodpovědně zvažuji všechny možnosti řešení problémů a beru ohled i na faktor času a náklady případného řízení.